מאדים ונוגה נפגשים בכדור הארץ

המגדר מתייחס לאמונות אישיות וחברתיות, סטריאוטיפים ודעות מושרשות לגבי הטבע המהותי של בנים ובנות. דעות אלו נוצרות ומשומרות באמצעות אינטראקציות בין אישיות ופעולות ממסדיות רשמיות ובלתי רשמיות.

     מגיל מוקדם ביותר עוברים הבנים והבנות תהליך סוציאליזציה בו הם לומדים להכיר את המאפיינים התואמים את מינם. תהליך הסוציאליזציה של רכישת אפיוני מין בנוי משני שלבים: שלב רכישת תפקידי המגדר, בו מתגבשת המודעות העצמית של הילד לגבי היותו בן או בת, כפי שהללו מוגדרים בתרבות בה גדל; ושלב קבלת תפקיד המגדר, בו ניתן להבחין בביטוי החיצוני של הזהות המינית באופני התנהגות.

     תפקיד המגדר מהווה כח חזק שמעצב את התנהגותם של גברים ונשים על פי חוקים חברתיים ותרבותיים הקובעים מה ההתנהגות הרצויה לכל אחד. תפקיד מגדר כולל התנהגות, תגובות רגשיות, תפקוד קוגניטיבי והסתגלות פסיכולוגית וחברתית.

Meth (1990) מונה חמישה מיתוסים מגדריים:

 1. נשים טובות יותר מגברים בביטוי רגשות.
 2. נשים חיות טוב יותר כי הן נמצאות במגע עם רגשותיהן.
 3. השוני בין המינים כה גדול כך שגברים ונשים אינם יכולים להבין זה את זו .
 4. בני זוג אינם רגישים ומעורבים משום שאין ביכולת הגברים להבין את צרכי בת הזוג.
 5. היחסים בין בני הזוג יהיו טובים כאשר האישה תקבל ביטויים רגשיים מהגבר.

מחקרים מעידים כי לנשים וגברים קיימת יכולת זהה לאותו מגוון אמוציונאלי. אך התרבות מכתיבה אלו רגשות לגיטימיים ובאלו נסיבות. ההבדלים הבולטים מבחינה רגשית הינם שנשים מביעות רפרטואר מלא יותר של רגשות לעומת גברים, אשר נוטים להדחיקם. מהלידה גברים מחונכים לייחס הבעת רגשות מלבד כעס והומור לחולשה ולנשיות. ואילו נשים המחונכות להבעת רגשות באופן כללי, מחונכות להימנע מלהביע כעס.

מגדר ותקשורת

מחקרים מונים מספר הבדלים בולטים בסגנונות התקשורת בין המינים:

 1. הגברים מדברים על עובדות, הנשים על רגשות, כך שלגברים יש טווח דיבור צר יותר על רגשות, הם חושפים את עצמם פחות והם פחות מובנים ע"י בנות זוגם. כשהם ידברו על רגש שלילי זה קרוב לוודאי יהיה כעס.
 2. הנשים מודעות למספר רב יותר של בעיות, דואגות יותר למערכת היחסים שלהן וקשובות יותר לבעיות ביחסים.
 3. גברים מסיימים שיחות יותר מאשר הנשים בגלל הנטייה שלהם להתרחק מעימות.
 4. נשים מציעות פתרונות של פשרה ומבטאות אמירות חיוביות יותר מאשר גברים.
 5. במצבי עימות הנשים הופכות לביקורתיות יותר ולבעלות גישה שלילית כלפי בני זוגן, בעוד שהגברים הופכים לשכלתניים יותר ומרוחקים.
 6. התקשורת הגברית נעה יותר סביב דיווח או ציווי, בעוד שהנשית נעה סביב יחסי קירבה.

במערכת יחסים שוויונית משקיעים מאמץ וזמן רב על מנת להתגבר על ההבדלים בין המינים בתקשורת. לא מטשטשים את הבדלי המינים, להפך, מקבלים ומכבדים את הבדלי המינים כשלב בדרך להתגברות עליהם. על ידי כך לא הופכים את ההבדלים בין המינים להבדלים במידת הכוח. האינטימיות נוצרת ע"י כך שמקבלים את העובדה שקיימים צרכים שונים בנוגע לשיתוף ולא יוצרים דרישה ששניהם יהיו זהים.