תוצאות טבעיות והגיוניות כחלופה לעונשים

חינוך ילדים לפי אדלר מבוסס על ערכים של שיתוף וכבוד הדדי ולא על שימוש בכוח, סמכותיות ודרישה לציות. מול התנהגות בלתי רצויה של הילדים חשוב לא להלחם, אך גם לא להיכנע. תוצאות טבעיות והגיוניות מאפשרות להורה להימנע ממאבקי כוח מיותרים.

תוצאות טבעיות

כשאנחנו לא מתערבים במציאות ולא מתווכים בינה לבין ההתנהגות, הילד לומד את הלקח מהמציאות. לכן תוצאות טבעיות נלמדות לבד: אם אזרוק צעצוע הוא ישבר, אם לא אתארגן בזמן סביר אאחר או אפסיד דברים, אם אלך בלי מעיל יהיה לי קר.
הילד לומד שיש גם רווח וגם מחיר להתנהגותו. כשהילד משלם מחיר שבעיניו עולה על הרווח הוא לומד על בשרו שההתנהגות הנ"ל אינה כדאית לו. המוטיבציה לשינוי היא פנימית של הילד ולא מוטיבציה חיצונית של הורה, ומכאן האפקטיביות של הלמידה. כלומר, הילד לומד מתוך התנסות ובוחר לעצמו מה נכון וכך גם מפתח עצמאות ואחריות.
לרוב, מתוך הרצון של ההורים לגונן הגנת יתר על הילד, הם מונעים ממנו את הלמידה שבאמצעות תוצאות טבעיות. הורה אשר מונע מילדו לחוות תסכול, מונע ממנו גם למידה חשובה של סיבה ומסובב. חשוב לזכור שילדים אינם לומדים מנאומים ומלל, אלא ממעשים.
עם זאת, לא בכל מצב ניתן לתת לתוצאה הטבעית ללמד את הילד, מאחר ויש מצבים בהם התוצאה הטבעית מסכנת את הילד. במצב המצריך התערבות מבוגר, נדרשת תוצאה הגיונית.

תוצאות הגיוניות

תוצאה הגיונית היא הצבת גבול אשר יש קשר הגיוני בינו לבין המעשה הלא רצוי. התוצאה הטבעית היא תגובה להפרת חוקים וחציית גבולות.

תוצאות הגיוניות

עונש

קיים קשר הגיוני בין סיבה לתוצאה

לא בהכרח קיים קשר הגיוני בין סיבה לתוצאה

מחנך למחויבות ואחריות על מעשים

בא ממקום של כוח ורצון לציות

נשמרים הערכים של כבוד הדדי ובחירה

קיים אלמנט של השפלה. ההורה גדול וחזק והילד חסר כוח

מכחיד התנהגות לא רצויה לטווח ארוך, מתוך למידה והסקת מסקנות

לא הוכח כמשיג הכחדה של התנהגות לא רצויה לטווח ארוך. לעיתים אף מהווה גירוי להתמרדות ופעולת תגמול

מצריך חשיבה יצירתית ושליטה על רגשות

נובע ממקום של חוסר עונים וחוסר שליטה ברגשות

קיים אלמנט של עידוד, אמפתיה ואף העצמה

קיים אלמנט נקמני

 לסיכום, תוצאות טבעיות והגיוניות מאפשרות להורים להישאר ידידותיים כלפי הילד גם במצבים לא נעימים. ממקום זה ההורה יכול לעודד את הילד, שחש נפגע מההתנהגות שלו עצמו ולא משרירות ליבו של ההורה. בדרך זו הילד לומד עצמאות מעצם החופש שניתן לו להתנסות, לומד שהוא עצמו אחראי לתוצאות מעשיו, הוא מועצם מכך שמגלה את ערכו ולומד לשמור על עצמו מבלי להיות תלוי באחרים.